13 Ekim 2014 Pazartesi

Her İşe Besmele İle Başlamak


Euzubillahimineşşeytanirracim  Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım
Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
                           →Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıylaer-Rahman Mutlak merhamet sahibi, hayır ve merhameti dünyada dost ve düşman ayırt etmeden herkesi kuşatan.
er-Rahim Merhameti en fazla olan verdiği nimetlere şükredenlere ahirette daha çok nimet vererek onların mükafatlandıracak olan.

Yani kısaca Rahman ve Rahim Allah'ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

Her işe besmele ile başlamalı, her işte Allah'a sığınmalıyız. Yemek yerken su içerken, kitabımızı elimize alırken, sıkıntı halinde, eve girerken... Örneklerimizi çoğaltabileceğimiz gibi biz buna kısaca tüm meşru işlerimizi yapmaya başlarken besmele çekmeliyiz.


Ne demek meşru? Kanuna uygun, dine uygun, dinin kabul ettiği, caiz gördüğü şey demektir. Ayrıca Hanefîlere göre, mendub ve vacip olmaksızın dinin koymuş olduğu veya kabul etmiş olduğu şey anlamına gelmektedir.
Biliyoruz ki her ilahi kitap okunmaya başlandığında besmele çekilir. Kuran-ı Kerim'i elimize alırken, Kuran'ı okumaya başlarken ve her surenin başında besmele vardır ve her sureyi besmele çekerek okuruz. Kuran- Kerim'i okurken lütfen besmeleyi okurken besmeledeki her harfi görerek okuyalım. Rabb'im ecrini verir inşallah.


Besmele ile başlamayan her önemli iş noksan kalır. O işin bereketi olmaz.
Buna en güzel rivayet edilen Hadis-i Şeriflerdir;

Bir gün Resulullah (sav), Ashab ından altı kişi ile beraber yemek yiyordu. Derken bir bedevî geldi. Besmele çekmeksizin yemeği iki lokmada yutuverdi. Bunun üzerine O (sav):   Eğer bu adam besmele çekseydi yemek hepimize yeterdi. buyurdu. (Tirmizî) Besmele, yemeğe bereket katmakta ve yiyenlerin doymalarına katkıda bulunmaktadır.Besmele çekilmeyince yemeğe şeytan da katılmakta, yemeğin bereketini kaçırmaktadır. Ashâptan bazıları bir defasında  Yâ Rasülellah! Biz yiyoruz, fakat bir türlü doymuyoruz. demişlerdi. Bunun üzerine onlara -Siz ayrı ayrı yemekte olmayasınız? diye sordu. -Evet! diye cevap verdiler. Öyleyse yemeğinizde toplanın. (Bir sofra kurarak hep beraber yiyin.) Yemeğe Allah'ın ismini zikrederek başlayın. Böyle yaparsanız yemeğiniz hakkınızda mübarek kılınır. (Ebu Dâvud 3764., İbn-i Mâce 3284. hds) buyurdu.
Bayanlarımızın ay halleri vardır. Bir buna tıp dilinde regl denir. Bayanlarımız bu hallerde besmele çekebilir. Çünkü besmele bir duadır, Allah' sığınmadır. Sen her şeyde Rabb'ime sığınıyorsun. Her anımız besmele olması temennisiyle hadis ve ayetlere geçiyorum.

Besmele ile ilgili Hadisler:
Sıkıntıya düştüğünde:
Sıkıntıya düşen, "Bismillahirrahmanirrahim ve la havle vela kuvvete illa billahi aliyyül azim" derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur(Deylemi)

Eve girerken:
Eve girerken Besmele çekilirse şeytan: "Bu eve girmeme imkan yok" der, dönüp gider. (Tibyan)

Yemek Yerken: 
Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur. (Taberani)
Yemeğe başlarken, Besmele çekin! Eğer unutursanız, hatırladığınız zaman "Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi" deyiniz! (Tirmizi)

Besmele ile yenen yemek bereketli olur.

Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.(Taberani)

Diğer Hadis-i Şerifler

Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır. (Tergibussalat)


Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur. (Deylemi) 

Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. (İ. Rafii) 

Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur. (Tergibussalat)

Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. (İ. Ebiddünya)

Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. (T. Salat)

Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır. (Tergibussalat) 

Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur. (İbni Sünni)

Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla! (Taberani) 

Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç! (İbni Sünni) 

Besmele İle İlgili Ayetler:

Neml Suresi/30- "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta) dır."

Tefsiri
37. Yani mektup, çeşitli sebeblerden dolayı mühimdir: 1- O, olağanüstü bir yoldan bana ulaşmış bulunuyor. Onu bana bir ulak değil de bir kuş getirmiş ve yukarıdan önüme atmıştır. 2- Mektup, Filistin ve Suriye'nin büyük hükümdarı Sultan Süleyman'dan geliyor. 3- O, Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla başlıyor. Bu tarz ise bizim bilmediğimiz ve zamanımızdaki hiç bir hükümdarın tatbik etmediği olağanüstü bir usüldür. 4- Gene, diğer bütün tanrı ve tanrıçalarını hariç bırakan bir şekilde, yalnız Allan'ın ad ve hamdine münhasır bir mektubun yazılması alışık olmadığımız bir tarzdır. 5- Ayrıca açık bir ifade ile, isyanı bırakıp itaatı benimsemeye bizi davet etmesi ve müslüman olarak Hz. Süleyman'ın (a.s) huzurunda hazır bulunmamızı istemesi mektubun en önemli özelliğidir.

27-31 ayetleri arasındaki tefsire bakınız.

Hud/41- Dedi ki: "Ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması (durması) da Allah'ın adıyladır. Şüphe yok, benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir."
Tefsiri
Hz. Nuh'un (a.s) tufandan kurtuluşun kendi planları, aygıtları ve çabalarıyla olmadığını yalnızca çok bağışlayıcı olan Rabbinin rahmetiyle gerçekleştiğini söyleyerek gösterdiği tevazu bir müminin gerçek bir karakteristiğidir. Allah'ın kulu, bir dünyalı olarak gereken araçların tümünü ittihaz edebilir, fakat hiçbir şekilde bu araçlara bel bağlamaz, (sonucu yalnızca onlardan olmaz) . O başarısı için yalnızca Rabbine güvenir, çünkü bilir ki, O'nun tasdiki olmaksızın hiçbir araç benimsenemez. Allah'ın rahmet ve lutfunun yardımı olmaksızın hiçbir alet kullanılamaz ve hedefe varılamaz.

Maide/4 Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün temiz şeler size helal kılındı."(18) Allah'ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının yakalayıverdiklerinden de(19) -üzerlerine Allah'ın adını anarak-(20) yiyin. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.
Tefsiri
Yani, av hayvanlarını av için salarken "Bismillah" de. Bir hadiste ifade olunduğuna göre, Adiy bin Hatem (r.a) , Hz. Peygamber'e (s.a) av köpeğiyle avlanıp avlanamayacağını sorar. Hz. Peygamber (s.a) "Köpeği salma anında 'Bismillah' çekersen, köpeğin ondan yememesi şartıyla avı yiyebilirsin. Aksi halde, köpek avı kendisi için yakalamış demek olacağından yiyemezsin" cevabını verir. Sonra Adiy bin Hatem (r.a) tekrar sorar: "Eğer köpeğimi avın üzerine salar, fakat ardından orada başka bir köpek bulursam ne yaparım?" Hz. Peygamber (s.a) şöyle cevap verir: "Onu yeme; çünkü Allah'ın adını kendi köpeğin için andın, öbür köpek için değil."
Ayet, avın helâl olması için avcı hayvanın salınması anında "Bismillah" çekilmesini emretmektedir. Bununla birlikte, eğer avlanan hayvan canlı bulunursa, Allah adına gerektiği şekilde boğazlanmalıdır. Fakat, canlı ele geçirilememesi durumunda av ancak eğer avcı hayvanı salma anında da Allah'ın adı anılmışsa helâl olur. Aynı hüküm okla avlanma için de geçerlidir.


En'am Suresi/118- Eğer onun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.

119- Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz?

Tefsiri
84. Halkın herhangi bir ilâhî hüküm olmadan dinî kanunlar olarak benimsediği çok sayıdaki yanlışlardan biri de, yiyecek maddeleri üzerine getirdikleri sınırlamalardır. Bu nedenle de, Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helâl, helâl kıldığı bazı şeyleri de haram yapmışlardır. Bu bağlamda, önceki halklardan bazılarının üzerinde ısrar ettiği ve aynı şekilde bazı günümüz insanlarının da önemle üzerinde durduğu en saçma şeylerden birisi, Allah'ın adı anılmadan kesilenin helâl, Allah'ın adı anılarak kesilenin ise haram olduğu inancıdır. Bu ayette Allah bu tür düşünceleri reddetmekte ve müslümanlara kâfirlerle müşriklerin uydurduğu tüm bu vehim ve batıl inançları bırakıp eğer gerçekten iman etmişlerse, halkın Allah'ın hidayeti'ne karşı getirmiş bulunduğu böylesi tüm sınırlamaları kaldırmalarını emretmektedir. Kısaca, müslümanlar ancak Allah'ın helâl kıldığını helâl, haram kıldığını haram tanımalıdırlar.
85. Lütfen bkz. Nahl: 114-116. Bu gönderi Nahl suresinin En'am suresinden önce indirildiğini de gösterir.

Mevdudi Tefsiri'nden yararlandım.

Islak Kese
Şöyle anlatırlar :
“Bir zamanlar, her işini Besmele ile yapan sâliha bir kadın vardı. Kadın Besmele’nin önemini, faziletini bildiği için, bir işe başlarken,bir yere bir şey koyarken mutlaka Besmele çekerdi. 
Besmele ile yapılan işten zarar gelmeyeceğini bilirdi. Bu kadının kocası da hanımının bu hâline çok kızardı.
”Hanımını mahcûb duruma düşürmek için, bir gün içine para doldurduğu, keseyi vererek;
–         Bunu al, iyi bir yere sakla! Lâzım olduğu zaman senden isterim, dedi. Hanımı Besmele çekerek, keseyi yerine koydu.
Adam, hanımını ta’kib ederek, keseyi nereye koyduğunu öğrendi. Birkaç gün sonra, hanımı olmadığı bir zamanda,keseyi yerinden alıp,evin bahçesindeki kuyuya attı.
–         Hanım, para lâzım oldu. Şu bizim keseyi koyduğun yerden getiriver, dedi.
Hanımı ihlâsla gidip, keseyi koyduğu yere Besmele çekerek elini uzattı. Kocası ona bakıp kıs kıs gülüyordu. Fakat netice umduğu gibi olmadı. Hanımı elinde kese ile geri döndü. Kendi kendine şöyle söylüyordu:
–         Allah Allah!.. Koyduğum yerde su yoktu. Bu nerede ıslandı acaba?
Allahü Teâlâ, Besmele’ye hürmeti sebebiyle bu kadını mahcûb etmedi.”
Not: Eğer bir hatam varsa düzeltin canlar. Bir kaç günlük araştırmanın sonuçunda elde ettiğim bilgiler bunlar. En doğru şekilde yazmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur.

Nazik Tpc
9 yorum:

 1. Çok yararlı oldu benim için teşekkürler bir de besmeleyi içimizden veya sesli olarak çekmemiz arasında bir fark var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yararlı olabildiyse ne mutlu.
   Yanlış bilgi vermek istemem kardeşim. Seni de yanıtsız bırakmam istemem. Ben sadece şuan bildiğimi yazmak isterim. Belki yazdığım bu cevap geçici olabilir. Yarın hocamla istişare edeceğim inşallah.
   Bildiğime gelince; Eğer içinden söylersen -ki ben buna kalbe diyorum- Rabb'im duyar. Çünkü kalbinden geçenleri sadece Allah bilir. Eğer sesli söylersek meleklerde duyar.
   En güzel en doğru bilgiye ulaşmak için dediğim gibi yarını bekliyorum. :)
   Selametle kal. Allah'a emanetsin.

   Sil
  2. Evet, gelelim senin sorunun en net cevabına. :) İçimizden çekmekle, sesli çekmemiz arasında hiç bir fark yoktur. Sonuçta her şeyi duyan bilen Rabb'im elbette içimizden geçenleri de biliyor. Biz Allah'a sığınıyoruz. Bir de latife yapalım. Melekler bizim çektiğimiz besmeleyi kıskanacak değil ya. :D Bu latife hocamdan gelmişti. :)

   Sil
 2. Çok hayırlı çok gerekli bi konu olmuş canım benim .. dayanamadım bi bakayım Nazik ne yapmış dedim gördüm ki çok güzel şeyler yapmışsın Rabbim devamlı kılsın inşaAllah. Çok faydalı olduğu da bir gerçek. . Dur bende şimdiden hazırlayayım konularımı araştırmalarımı filan :) öpüyorum canım Allaha emanet ol

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim abla. Elimden geldiğince yararlı konuları sıralamaya çalışıyorum. İnşallah en güzel en faydalı postlara hazırlıyorum kendimi. O kadar çok güzel konu var ki insan şaşırıyor ne yapacağını. Bir de iki blog idare etmek zormuş. :)
   En kısa zamanda seni bekliyorum. :) İşlerini yola koyar koymaz hemen gel olur mu? Allah' emanetsin. Rabb'im yar ve yardımcın olsun.

   Sil
 3. Çok güzel bir konu olmuş, ellerine sağlık, hatta gözlerine =)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağol canım. Sizlere güzel bilgiler ulaştırırken kendimize de çok güzel bilgiler katıyoruz. Biz öğrendikçe mutlu oluyoruz, siz okuyup güzel yorumlarınız dile getirince daha da mutlu oluyoruz.
   Selametle. Allah'a emanetsin canım. :)

   Sil
 4. Allah razı olsun emeğinize sağlık kardeş :)
  "Onlar, Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emredip kötülüğü men eder ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.”
  Âl-i İmran: 114
  Rabb'im cümlemizi öyle kullardan eylesin.
  Sağlıcakla

  YanıtlaSil

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Yanlışlarımızı, kusurlarımızı görürseniz lütfen belli bir üslup içerisinde düzeltin canlar. Sonuçta hatasız kul olmaz.